banner

ขอเชิญร่วมพิธีสรงน้ำพระธาตุอินทร์ยอง

ณ วัดถ้ำป่าอาชาทอง (พระ-เณร ขี่ม้าบิณฑบาต)

ในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560

ขบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุ

28 เม.ย. 2559 โดย บวรกมล

จุดเริ่มต้นแห่งศรัทธา

28 เม.ย. 2559 โดย บวรกมล

ใกล้ตา

28 เม.ย. 2559 โดย บวรกมล

สรงน้ำพระธาตุอินทร์ยอง

28 เม.ย. 2559 โดย บวรกมล

พระธาตุอินทร์ยอง

28 เม.ย. 2559 โดย บวรกมล

28 เม.ย. 2559 โดย บวรกมล

28 เม.ย. 2559 โดย บวรกมล