banner

พิธีสรงน้ำพระธาตุอินทร์ยอง

ณ วัดถ้ำป่าอาชาทอง (พระ-เณร ขี่ม้าบิณฑบาต)

วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560

เตรียมพิธีไหว้ครู

28 เม.ย. 2560 โดย บวรกมล สูนย์กลาง 

ตะขอช้าง

28 เม.ย. 2560 โดย บวรกมล สูนย์กลาง 

พระบรมรูปพระเจ้าตากสินมหาราช

28 เม.ย. 2560 โดย บวรกมล สูนย์กลาง 

เริ่มพิธี

28 เม.ย. 2560 โดย บวรกมล สูนย์กลาง 

สักการะพ่อขุนเม็งรายมหาราช

28 เม.ย. 2560 โดย บวรกมล สูนย์กลาง 

หน้าลานรูปปั้นครูมวย

28 เม.ย. 2560 โดย บวรกมล สูนย์กลาง 

พิธีไหว้ครูมวย

28 เม.ย. 2560 โดย บวรกมล สูนย์กลาง 

รำถวาย

28 เม.ย. 2560 โดย บวรกมล สูนย์กลาง 

ตั้งขบวนแห่

28 เม.ย. 2560 โดย บวรกมล สูนย์กลาง 

พระครูบาขี่ม้านำขบวน

28 เม.ย. 2560 โดย บวรกมล สูนย์กลาง 

28 เม.ย. 2560 โดย บวรกมล สูนย์กลาง 

28 เม.ย. 2560 โดย บวรกมล สูนย์กลาง 

คณะอัญเชิญผ้าห่มพระธาตุ

28 เม.ย. 2560 โดย บวรกมล สูนย์กลาง 

28 เม.ย. 2560 โดย บวรกมล สูนย์กลาง 

28 เม.ย. 2560 โดย บวรกมล สูนย์กลาง 

28 เม.ย. 2560 โดย บวรกมล สูนย์กลาง 

28 เม.ย. 2560 โดย บวรกมล สูนย์กลาง 

พระธาตุอินทร์ยอง

28 เม.ย. 2560 โดย บวรกมล สูนย์กลาง 

แบบจำลองพระธาตุอินทร์ยอง

28 เม.ย. 2560 โดย บวรกมล สูนย์กลาง